Liên hệ quảng cáo

Một số trang web và công cụ AI của các ông lớn hiện nay

 Việc tổng hợp tất cả các website công cụ AI là không thể hoàn thành trong một bài viết. Tuy nhiên, dưới đây là ad xin giới một số trang web và công cụ AI của các ông lớn phổ biến hiện nay 1. OpenAI (https://openai.com/)

OpenAI là một công ty nghiên cứu AI tập trung vào việc phát triển và quảng bá các công nghệ AI mang tính cộng đồng. Trang web của họ cung cấp thông tin về các dự án nổi bật, công trình nghiên cứu và tài nguyên học tập.


2. Google AI (https://ai.google/)

Google AI là nơi tập trung các nghiên cứu và ứng dụng AI của Google. Trên trang web này, bạn có thể tìm hiểu về các công trình nghiên cứu, dự án, và tài nguyên học tập liên quan đến AI. Một số dự án nổi bật bao gồm TensorFlow, Google Assistant và DeepMind.


3. IBM Watson (https://www.ibm.com/watson)

IBM Watson cung cấp một loạt các dịch vụ AI hoạt động trên nền tảng đám mây. Các dịch vụ này bao gồm các công cụ để xây dựng ứng dụng AI và tổ chức dữ liệu, chẳng hạn như bộ dịch vụ Watson Assistant, Discovery, Studio, Language Translator và Speech-to-Text.


4. Microsoft AI (https://www.microsoft.com/en-us/ai)

Microsoft AI đại diện cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển AI của Microsoft. Trang web này cung cấp thông tin về các sản phẩm, dự án và nghiên cứu AI, cũng như tài nguyên học tập như trung tâm AI School và Microsoft Cognitive Toolkit.


5. NVIDIA AI (https://www.nvidia.com/en-us/ai/)

NVIDIA là công ty đi đầu trong lĩnh vực GPU, và AI là một trong những ứng dụng chính của công nghệ này. NVIDIA AI cung cấp các công cụ và nền tảng phần cứng để xây dựng và triển khai các ứng dụng AI, như NVIDIA CUDA, cuDNN, TensorRT và DeepStream SDK.


6. Hugging Face (https://huggingface.co/)

Hugging Face là một công ty AI tập trung vào phát triển công nghệ ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Họ cũng cung cấp Transformers, một thư viện mã nguồn mở giúp xây dựng và tối ưu hóa các mô hình NLP như BERT, GPT-2 và RoBERTa.


7. Algorithmia (https://algorithmia.com/)

Algorithmia là một nền tảng AI-as-a-Service cung cấp các thuật toán AI và machine learning để giải quyết các vấn đề cụ thể. Người dùng có thể triển khai các thuật toán này trong các ứng dụng của họ thông qua API của Algorithmia.


8. Kaggle (https://www.kaggle.com/)

Kaggle là một nền tảng chuyên về giải pháp AI và machine learning, cung cấp các cuộc thi, tài nguyên học tập và cộng đồng lớn mạnh. Kaggle giúp các nhà khoa học dữ liệu tìm kiếm, tải xuống và chia sẻ tập dữ liệu, giải pháp mã nguồn mở và mô hình đã được đào tạo.


9. DeepAI (https://deepai.org/)

DeepAI là một trang cung cấp các ứng dụng và dịch vụ AI thông qua API, bao gồm phục hới ảnh, phân tích nội dung video, tóm tắt văn bản, nhận dạng khuôn mặt và nhiều hơn nữa.


10. MonkeyLearn (https://monkeylearn.com/)

MonkeyLearn là một nền tảng AI đám mây giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phân loại văn bản và phân tích cảm xúc. Nó cho phép người dùng xây dựng và đào tạo các mô hình machine learning phù hợp với các nhu cầu riêng của họ.


Các công cụ AI kể trên chỉ là một phần trong số nhiều trang web và dịch vụ AI hiện có. Một số công cụ AI khác như Dialogflow (hỗ trợ xây dựng chatbot), GPT-3 (sinh văn bản tự động) và AIVA (tạo nhạc AI) cũng đáng để khám phá. Việc tìm hiểu và khám phá các công cụ AI sẽ giúp bạn tận dụng tối ưu công nghệ AI trong các ứng dụng thực tế.

0 Nhận xét