Liên hệ quảng cáo

DALL-E 2 - Công cụ tạo hình ảnh sáng tạo từ văn bản bằng AI

DALL-E 2 là phiên bản nâng cấp nhưng nhỏ hơn của bản gốc và có thể tạo ra những hình ảnh sống động như thật hơn.

Công cụ được thực hiện bởi phòng nghiên cứu OpenAI, mới đầu, nó chỉ khả dụng cho một số cá nhân có quyền truy cập hạn chế. Tuy nhiên, nó dần trở nên phổ biến và đã được mở rộng phạm vi sử dụng.

Hình ảnh được tạo ra bởi DALL-E 2 được đánh giá là sống động như thật và vượt ra khỏi mong đợi của người dùng dù thử nhiều kiểu văn bản nhập vào khác nhau. Hơn nữa, công cụ chỉnh sửa trong DALL-E 2 cung cấp cho bạn tùy chọn để tạo ra kết quả mới từ những kết quả trước đó.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LIÊN KẾT

0 Nhận xét