Liên hệ quảng cáo

Dream Studio (Stable Diffusion) - Biến văn bản thành tác phẩm nghệ thuật

Đây là một trong những trình tạo AI từ văn bản thành nghệ thuật phổ biến nhất hiện nay, Stable Diffusion, là một mô hình mã nguồn mở nhận văn bản và xuất hình ảnh chỉ trong vài giây. Mô hình đã được đào tạo trên 4.000 GPU Nvidia A100 trong hơn một tháng. Stable Diffusion cũng có sẵn để thiết lập trên chính máy tính người dùng, mặc dù nó sẽ rất nặng.

Thuật toán của Stable Diffusion sẽ tinh chỉnh hình ảnh gần với văn bản nhận được. Công cụ này sẽ dừng lại cho đến khi hình ảnh được đưa ra gần sát với văn bản bạn nhập vào nhất. Sự đa dạng của nghệ thuật được tạo ra rất xa và rộng và chỉ giới hạn bởi trí tưởng tượng của riêng bạn. Trang web bao gồm bộ lọc NSFW, nhưng bạn có thể dễ dàng tắt bộ lọc đó bằng cài đặt cục bộ. Cài đặt cục bộ cũng cung cấp cho bạn khả năng nâng cấp hình ảnh.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LIÊN KẾT

0 Nhận xét