Liên hệ quảng cáo

Winston AI - Công cụ AI phát hiện nội dung do AI tạo ra và đạo vănWinston AI là một công cụ AI phát hiện nội dung do AI tạo ra và đạo văn. Nó cho phép người dùng phân loại và dán nhãn tài liệu một cách dễ dàng và hiệu quả. Người dùng có thể quét tối đa 2.000 từ miễn phí hoặc chọn gói giá phù hợp với nhu cầu của họ. Phần mềm có thể phát hiện nội dung do AI tạo ra với độ chính xác 99% và tạo các báo cáo có thể dễ dàng in hoặc ghi lại. Winston AI phù hợp với người dùng trong thị trường giáo dục và sáng tạo nội dung.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM LIÊN KẾT

0 Nhận xét